Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì chia cắt, phân tranh
Trịnh - Nguyễn hai đầu, nức nở triền miên?

Đố là sông gì?