Câu đố về đồ vật:

Mỗi lồng chỉ nhốt một con
Sao nay lại nhốt gà, heo, vịt, bò?