Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi cao rồi lại núi cao
Một tên năm núi cảnh sao lạ lùng?