Câu đố về động vật:

Mỏ bẹp mắt tròn
Suốt ngày bơi lội
Chẳng ướt lông trơn
Ăn no tắm mát
Đẻ quả trứng tròn
Nhờ gà ấp hộ
Ôi! Vụng, vụng ghê
Là con gì?