Câu đố về đồ vật:

Cái gì ba cánh xoay tròn
Cho đàn em nhỏ ngoan hiền vui chơi?