Câu đố về đồ vật:

Nóng nực thì chán chê tôi
Đến khi thấy lạnh, tìm tôi dỗ dành?