Câu đố về động vật:

Mỏng manh như phận liễu gầy
Gọi tên hai lượt đúng ngay là mình
Là con gì?