Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Giàn khoan nằm giữa biển khơi
Dầu nhiều, cá lắm chơi vơi nơi nào?