Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Kìa xem... Phú Quốc khơi xa
Muốn về Phú Quốc phải qua tỉnh nào?