Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào thành phố anh hùng
Tên vàng ghi khắc, nhân dân nhớ đời?