Câu đố là gì:

Có mặt mà chẳng có đầu
Da thì đen nhánh một màu như than
Người thân nó nhất trần gian
Trong ngoài một sắc trắng ngần như vôi?