Câu đố về đồ vật:

Đầu là sắt, mình là gỗ
Thế mà thiếu nó, củi đun không còn?