Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo nào lắm cát, nhiều cô
Qua thời con gái cháu thơ đầy nhà?