Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào sự tích lạ kỳ
Trẻ thơ ba tuổi đã đi giết thù?