Câu đố quả gì:

Quả gì như đoá trăng rằm
Mà trong lại giấu bao vầng trăng non?