Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì đón hướng mặt trời
Hoa gì hiện đã nở rồi, vẫn chưa?
(Là hoa gì?)