Câu đố về động vật:

Chân hài cao cổ sắc màu vàng tươi
Áo lông rực rỡ khác người
Tinh mơ đã gọi mặt trời gọi lên
Là con gì?