Câu đố về động vật:

Con gì nho nhỏ
Trông giống con sâu
Miệng ăn lá dâu
Nhả tơ vàng óng.
(Là con gì?)