Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì mọc tốt trên cao
Mà sao đầy nước ngọt ngào bên trong?
(Là quả gì?)