Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào cuộc sống an bình
Nhà nhà ấm áp, dân cư thuận hòa?