Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Khi dữ dội, lúc dịu dàng
Khi thì giông bão, đèo gì hỡi ai?