Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào con thứ Nguyễn Kim
Phải vào trấn thủ tránh anh rể mình