Câu đố về động vật:

Chim gì mỏ gõ rất hăng
Bắt sâu bắt bọ cho bằng sạch cây