Câu đố tổng hợp:

Một nhà, hai cửa như nhau
Chẳng hề phân biệt cùng vào, cùng ra
Suốt đời, làn gió thoảng qua
Cửa mà hết gió, chủ nhà chết theo!
Là gì?