Da cóc mà bọc bột lọc. Bột lọc mà bọc hòn son?

>> Đáp án câu đố vui dân gian: Quả vải