Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có sắt, có than
Làm giàu đất nước, vẻ vang nước nhà