Câu đố khác:

Sớm mai cắp sổ đi rong.
Rảo qua các chợ một vòng cho xong
Chợ gì hàng quán mênh mông
Bằng ai sao bảo mình to nhất vùng?