Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mẹ sinh ra được vạn con 

 

Rạng ngày chết hết chỉ còn một con?

Đố là gì?