Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào ở đất Nghệ An
Tên nghe gợi nhớ làn mây ngang trời?

Đố là sông gì?