Câu đố về hoa:

Dưới đất, trong đá, trên không
Thảy đều sống được, người người thích ưa?