Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có đảo Hòn Chồng
Hoa cương đá đẹp xếp chồng lên nhau?