Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Một đàn cò trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.
(Là gì?)