Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng cái thúng
Lăn đùng giữa nhà
Cả nhà chạy đến.
(Là gì?)