Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai gian khổ chẳng lùi.
Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Mười năm Bình Định ra tay.
Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?
(Là ai?)