Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có bãi Đồ Sơn.
Có dòng sông lịch sử ba lần thắng to?