Câu đố hạt gì:

Hạt gì tinh kết biển trời
Hoà cùng muôn giọt mồ hôi
Long lanh sắc nắng mặn mòi lắm thay?