Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Hiền Lương cầu nối đôi bờ.
Cửa Tùng, Vĩnh Mốc, Khe Sanh, Cổ Thành?