Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào Bà Triệu khởi binh
Đánh quân Ngô, tiếng lừng danh Triệu Bà?