Câu đố về động vật:

Vừa bằng bột đỗ, ăn giỗ cả làng.
(Là con gì?)