Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì chẳng bổ để ăn.
Chỉ dùng để đá cho lăn vào thành?
Quả gì chẳng chín, chẳng xanh
Thường treo lơ lửng trên cành vắt ngang?
Quả gì ruột đặc sắt gang
Rất là hâm mộ trong làng thể thao?
(Là những quả gì?)