Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì ăn đủ năm mùi?