Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi đâu có vịnh Vân Phong,
Bãi biển Đại Lãnh, Chợ Đầm, Suối Tiên?