Câu đố tổng hợp:

Cầu gì bắc ở lưng trời
Vàng, xanh, đỏ, tím, hồng tươi sắc màu
Là cái gì?