Câu đố về thức ăn:

Viết chữ chẳng thể thiếu em
Suốt ngày dãi nắng dầm sương khô cằn?