Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi đâu cảnh đẹp như tranh
Có lăng Mạc Cửu, có đò Tô Châu?