Câu đố về vật dụng:

Chứa toàn cay đắng khiến người say sưa
Là cái gì?