Câu đố về đồ vật:

Vật gì da trắng, xương vàng
Chết đi gửi lại xương tàn cho tôi?