Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông dài cá lội biệt tăm.
Phân lại em út, nhỏ nhoi nhất nhà?

Đố là sông gì?