Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chặt đứt. Bứt rơi

Phơi khô. Chụm không cháy?