Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi có “đám lá tối trời”
Năm xưa Trương định phất cờ khởi binh?